Selamat Datang di Website Romo Selamat Suwito
Selamat Datang dan Selamat Menikmati Blog Ini

profile teladan

Rabu, 10 Desember 20080 komentar

Aminah Bunda Rasulullah s.a.w
Seorang wanita berhati mulia, pemimping para ibu. Seorang ibu yg telahmenganugerahkan anak tunggal yg mulia pembawa hidayah. Dialah Aminahbiti Wahab. Ibu dari Muhammad bin Abdullah yg diutus Allah sebagai rahmatseluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebangggaan yg tidak dapatdipungkiri, bahwa Allah azza wa jalla memilihnya sebagai ibu seorangrasul mulia dan nabi yg terakhir.
Berkatalah Muhammad puteranya tentang nasabnya. " Allah telah memilihaku dari Kinanah, dan memilih Kinanah dari suku Quraisy bangsa Arab. Akuberasal dari keturunan orang-orang yang baik, dari orang-orang yg baik,dari orang-orang yang baik." Dengarlah sabdanya lagi, "Allah memindahkanaku dari sulbi-sulbi yg baik ke rahim-rahim yg suci secara terpilih danterdidik. Tiadalah bercabang dua, melainkan aku di bagian yg terbaik."
Aminah bukan cuma ibu seorang rasul atau nabi, tetapi juga wanitapengukir sejarah. Kerana risalah yg dibawa putera tunggalnya sempurna,benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yg bermaslahat bagi ummatmanusia. Berkatalah Ibnu Ishaq tentang Aminah bt Wahab ini. "Pada waktuitu ia merupakan gadis yg termulia nasab dan kedudukannya di kalangansuku Quraisy."
Menurut penilaian Dr. Bint Syaati tentang Aminah ibu Muhammad yaitu."Masa kecilnya dimulai dari lingkungan paling mulia, dan asalketurunannya pun paling baik. Ia memiliki kebaikan nasab dan ketinggianasal keturunan yg dibanggakan dalam masyarakat aristokrasi yang sangatmembanggakan kemuliaan nenek moyang dan keturunannya."
Aminah merupakan bunga yg indah di kalangan Quraisy serta menjadi puteridari pemimpin bani Zuhrah. Pergaulannya senantiasa dlm penjagaan dantertutup dr pandangan mata. Terlindung dr pergaulan bebas sehingga sukaruntuk dapat mengetahui jelas penampilannya atau gambaran fisiknya.Para sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya kecuali sebagaigadis Quraisy yg paling mulia nasab dan kedudukannnya di kalanganQuraisy.
Meski tersembunyi, baunya yg harum semerbak keluar dr rumah bani Zuhrahdan menyebar ke segala penjuru Makkah. Bau harumnya membangkitkanharapang mulia dlm jiwa para pemudanya yg menjauhi wanita2 lain ygterpandang dan dibicarakan orang.
Allah memilih Aminah "Si Bunga Quraisy" sebagai isteri Abdullah binAbdul Muthalib di antara gadis lain yg cantik dan suci. Banyak gadis ygmeminang Abdullah sebagai suaminya seperti Ruqaiyah bt Naufal, Fatimahbt Murr, Laila al Adawiyah, dan masih banyak wanita lain yg telahmeminang Abdullah.
Ibnu Ishaq menuturkan tentang Abdul Muthalib yg membimbing tanganAbdullah anaknya setelah menebusnya dari penyembelihan. Lalu membawanyakpd Wahab bin Abdu Manah bin Zuhrah - yg waktu itu sebagai pemimpin baniZuhrah - utk dikawinkan dgn Aminah.

Abdullah adalah pemuda paling tampan di Makkah. Paling memukau danpaling terkenal di Makkah. Tak heran, jika ketika ia meminang Aminah,banyak wanita Makkah yg patah hati.
Cahaya yg semula memancar di dahi Abdullah kini berpindah ke Aminah,padahal cahaya itulah yg membuat wanita-wanita Quraisy rela menawarkandiri sebagai calon isteri Abdullah. Setelah berhasil mengawini Aminah,Abdullah pernah bertanya kpd Ruqaiyah mengapa tidak menawarkan diri lagisebagai isterinya.Jawab Ruqaiyah, " Cahaya yg ada padamu dulu telahmeninggalkanmu, dan kini aku tidak memerlukanmu lagi."
Fatimah bi Murr yg ditanyai juga berkata, " Hai Abdullah, aku bukanseorang wanita jahat, tetapi kulihat aku melihat cahaya di wajahmu, krnitu aku ingin memilikimu. Namun Allah tak mengizinkan kecualimemberikannnya kpd orang yang dikehendakiNya." Jawaban serupa jugadisampaikan oleh Laila al Adawiyah. "Dulu aku melihat cahaya bersinar diantara kedua matamu krn itu aku mengharapkanmu. Namun engkau menolak.Kini engkau telah mengawini Aminah, dan chaya itu telah lenyap darimu."Memang "cahaya" itu telah berpindah dari Abdullah kpd Aminah. Cahaya inisetelah berpindah-pindah dr sulbi-sulbi dan rahim-rahim lalu menetap pdAminah yg melahirkan Nabi Muhammad SAW. Bagi Muhammad merupakan hasildari doa Ibrahim bapanya. Kelahirannya sebagai khabar gembira dari Isasaudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Aminah ibunya. Aminah pernahbermimpi seakan-akan sebuah cahaya keluar darinya menyinariistana-istana Syam. Dari suara ghaib itu mendengar, "Engkau sedangmengandung pemimpin ummat."
Allah telah mengabulkan doa Ibrahim as seperti disebutkan dalam surah alBaqarah ayat 129"Ya Tuhan kami. Utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka."Dan terwujudlah kabar gembira dari Isa as. seperti tersebut dlm surahas Shaff ayat 6 "Dan memberi khabar gembira dgn (datangnya) seorangrasul yg akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad)." Benar pulalahtentang ramalan mimpi Aminah tentang cahaya yg keluar dari dirinya ygmenerangi istana-istana Syam itu.
Silahkan share artikel ini : :
 
Web ini dikembangkan oleh PUSAT MULTIMEDIA
Template Created by Creating Website Modify by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger